روانپزشکان هشدار دادند افسردگی حاد و استرس مزمن باعث آب رفتن مغز و کوچک شدن حجم این عضو حیاتی می‌شود.

 کوچک شدن مغز عامل بروز اختلالات احساسی و ناتوانی‌های ذهنی و ادراکی است.

متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ییل در آمریکا دریافته‌اند که یک کلید ژنتیکی منفرد عامل ارتباط بین افسرگی و کاهش حجم مغز در حیوانات آزمایشگاهی است.

به گزارش ساینس دیلی، نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این کلید ژنتیکی موسوم به «فاکتور رونوشت» روی بیان چندین ژن تاثیر می‌گذارد که برای شکل گیری ارتباطات سیناپسی بین سلولهای عصبی ضروری هستند در نتیجه این تغییرات می‌تواند به کاهش توده مغزی در ناحیه Prefrontal‌ قشر مخ منتهی شود.

 

دکتر رونالد دومان و دستیاران وی در عرصه روانپزشکی، نوروبیولوژی و فارماکولوژی در این آزمایش به بررسی تاثیر استرس روی فقدان سیناپس‌های مغزی در انسان پرداختند.

آنها متوجه شدند مدارهای عصبی که به طور طبیعی در فرآیندهای احساسی و ادراکی نقش دارند در اثر فعال شدن «فاکتور رونوشت»، دچار اختلال می‌شوند و ظاهرا افسردگی حاد و اضطراب مزمن عامل فعال سازی این فاکتور هستند.

جزئیات این آزمایشات در مجله نیچر مدیسین ارائه شده است.

منبع:میهن استار