ممكن است این سوال برای شما پیش بیاید كه چه اشكالی دارد كه شخصی انرژی زیادی داشته باشد؟ مشكل این است : شما شاید كارهای اغراق آمیز یا غیرعاقلانه‌ای در طی حالت مانیایی انجام دهید. بسیاری از عقاید شما غیرمنطقی هستند و حرفهای اغراق آمیز شما ممكن است حتی بهترین دوستهایتان را هم با شما غریبه كند. بعد از این مرحله، انرژی شما پایین می‌آید وقتی این اتفاق می‌افتد شما به افسردگی شدید می‌رسید. ده تا پانزده درصد از افرادی كه اختلال دو قطبی دارند این حالات خود را با خودكشی پایان می‌دهند. برای مثال تریسی كه در ابتدا در موردش صحبت كردیم بعد از دوره‌ی مانیایی‌اش تا حد زیادی افسرده شده بود كه دست به خودكشی زد. او می‌گفت: هیچ امیدی نیست. تغییرات رفتاری من روز به روز بدتر و بدتر می‌شوند و من هیچ زندگی معمولی نخواهم داشت او علاقه‌اش را به اكثر چیزها از دست داده بود و در تمام طول روز می‌خوابید و نهایتاً سعی كرد كه به این وضع پایان دهد.

حداقل از هر صد نفر یك نفر از اختلال دو قطبی رنج می‌برد. این بیماری در اواخر نوجوانی یا اوایل بیست سالگی شروع می شود و به نظر می‌رسد این بیماری در مردان ابتدا حالت‌های مانیك و در خانمها حالت‌های افسردگی ایجاد می‌كند. هرچه این اختلال زودتر شروع شود، دوره‌ این بیماری شدیدتر خواهد بود.

این اختلال در صورتی كه كنترل نشود، در زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی فرد آشفتگی به وجود می‌آورد و شخص خسارت می‌بیند. و نشانه‌های بیماری در طول زندگی فرد تكرار می‌شوند. خبر خوب این است كه اختلال دوقطبی یكی از بیماریهای روانی قابل درمان است و همه‌ی افرادی كه از اختلال شدید دو قطبی رنج می‌برند درگیر اختلالات شدید این بیماری نمی‌شوند. برخی افراد از اختلال cyclothymic (تغییر وضع مزاجی و روحی از شادابی و فعالیت و غمگینی و....) رنج می برند، مشكلی با شدت كمتر، به همراه بی‌ثبات بودن رفتار كه زمان كوتاهتری دارد و ضعف كمتری نسبت به حالت قبل ایجاد می‌كند. در صورتیكه اختلال دو قطبی گسیختگی زیادی را در زندگی فرد به وجود می‌آورد، خیلی از افرادی كه از اشكال ملایم این بیماری رنج می‌برند رهبران قوی و مبتكری هستند. در حقیقت برطبق شواهد موجود گفته می‌شود افراد بزرگی در تاریخ بودند كه از اختلال دو قطبی و یا اختلالاتی شبیه به آن رنج می بردند در بین آنها شخصیت‌های سیاسی همچون چرچیل، دنیل و بستر و موسولینی، رهبران مذهبی همچون جوزف اسمیت (بنیان گذار مورمونیسم) ویلیام كوپر (شاعر و سراینده) و سی‌.تی استاد (مؤسس جنبش مذهبی دانش‌آموزان) وجود دارند.

منبع: پایگاه اطلاع رسنی پزشکی شفا