آماده کردن پرسش‌هایی از قبل به بیماران کمک می‌کند تا گفتگوی معنی‌دارتر و هدفمندتری با پزشک خود درباره وضعیت‌شان داشته باشند. بیماران می‌توانند پرسش‌های زیر را در ارتباط با افسرده‌خویی از پزشکشان بپرسند:
 • آیا شما در درمان افسردگی و سایر اختلالات روانی تخصص دارید؟
 • چرا فکر می‌کنید که من افسرده‌خویی دارم نه افسردگی عمده؟
 • آیا من به دلیل افسرده‌خویی، در معرض خطر بیشتری برای سایر بیماری‌ها هستم؟
 • آیا این احتمال وجود دارد که افسرده‌خویی من خود به خود برطرف گردد؟
 • آیا درمان افسرده‌خویی من از طریق دارو درمانی خواهد بود؟
 • چه نوع دارو درمانی برای من مناسب‌تر است؟
 • دارو درمانی من چقدر طول خواهد کشید؟
 • چند وقت پس از شروع دارو درمانی، نشانه‌های بهبودی در من ظاهر خواهد شد؟
 • بهترین روش درمان برای من چیست؟
 • درمان من چقدر طول خواهد کشید؟
 • چقدر طول می‌کشد تا خودم یا دیگران متوجه تغییر در حالتم شوند؟
 • آیا سبک زندگی متفاوتی را برای من پیشنهاد می‌کنید که به وضعیتم کمک کند؟
 • چگونه می‌توانم از بازگشت نشانه‌های افسرده‌خویی جلوگیری کنم؟