افسردگی حاد: در پاسخ به رویدادهای ناگهانی زندگی مثل از دست دادن والدین

افسردگی مزمن: كسانی كه دچار این نوع افسردگی می شوند به نظر میرسد از نظر سلامت سابقه خوبی ندارند. كودكانی كه در این طبقه جای میگیرند تنها از یك حادثه ناگهانی در زندگی ضربه ندیده اند، بلكه سابقه طولانی از محرومیتها یا جدائیها را تجربه كرده اند.
علل و علایم افسردگی در جوانان و راه درمان آن (فرهادی فرهاد، 1376، روزنامه خراسان)


عوامل مؤثر در افسردگی، اختلالات و ضایعات روانی، فقر اقتصادی، نداشتن شغل می باشند. عوامل دیگر مؤثر در افسردگی جوانان از جمله قضاوت عجولانه در مقابل رفتار جوانان و ترس از شكست در تحصیل و سلامت كردن آنها، بالا رفتن سن ازدواج و بی توجهی به خواسته ها و علایق آنها و اختلاف با والدین می باشد.