همه چیز در مورد افسردگی http://depressnojavan.mihanblog.com 2020-05-31T13:35:18+01:00 text/html 2012-11-15T11:34:12+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان چگونه به یک فرد افسرده کمک کنیم؟... (بخش دوم) http://depressnojavan.mihanblog.com/post/109 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ff0000>* از گفتن این جملات خودداری کنید:</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>- این فقط در فکر توست.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>- همه ما زمان هایی این طور می شویم.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>- نیمه پر لیوان را ببین.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>- تو چیزهای زیادی برای خوشحال بودن داری.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>- تو که مشکلی نداری که ناراحتی.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>زمانی که به یک فرد<FONT color=#339999><STRONG> افسرده</STRONG> </FONT>کمک می کنید از خودتان مراقبت کنید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>این یک غریزه طبیعی است که بخواهید مشکلات افرادی را که دوستشان دارید، حل کنید اما شما نمی توانید فرد افسرده را کنترل کنید ولی می توانید مراقبت از خودتان را کنترل کنید. سلامت ماندن ، نه تنها برای خودتان مهم است، برای کمک به فرد افسرده نیز از اهمیت ویژه ای دارد. <STRONG><FONT color=#339999>توصیه مهماندار هواپیما را به یاد بیاورید: قبل از کمک به دیگران ماسک اکسیژن خود را بگذارید.<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2012-11-15T10:01:34+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان چگونه به یک فرد افسرده کمک کنیم؟... (بخش اول) http://depressnojavan.mihanblog.com/post/108 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 16.5pt; mso-ascii-font-family: BYekan; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: BYekan" lang=AR-SA>&nbsp;<B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #339966; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=AR-SA>چگونه به یک فرد افسرده کمک کنیم؟...</SPAN></B> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#339999>افسردگی</FONT></STRONG> یک اختلال دشوار است که افراد زیادی (از پیر تا جوان و در اقشار مختلف جامعه) را تحت تاثیر قرار داده است. این اختلال نه تنها در خلق و عملکرد خود فرد اختلال به وجود می آورد، اطرافیان او را نیز درگیر می کند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><BR>اگر یکی از عزیزان شما دچار افسردگی شده است، احتمالا در حال تجربه مشکلات <STRONG><FONT color=#339999>عاطفی </FONT></STRONG>بسیار از جمله درماندگی ، فرسودگی، خشم، ترس، گناه و غمگینی هستید. تمام این احساسات طبیعی هستند. مواجه شدن با افسردگی یک دوست یا یک عضو خانواده اصلا کار ساده ای نیست و اگر شما از خودتان مراقبت نکنید ممکن است از لحاظ روحی دچار آسیب بشوید. فراموش نکنید که فکر کردن به نیازهای خود ، یک عمل خودخواهانه نیست بلکه یک ضرورت است. زیرا در صورتی که از لحاظ عاطفی قدرتمند باشید بهتر می توانید از فرد افسرده حمایت کنید.</SPAN></P></SPAN> text/html 2012-10-11T15:31:45+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان افسردگی http://depressnojavan.mihanblog.com/post/107 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><FONT color=#ff0000><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>افسردگی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بیماری <FONT color=#339999><STRONG>افسردگی</STRONG> </FONT>یکی از پدیده های جدید نیست ودر طول قرون واعصار گریبان گیر انسانها بوده است. همانطور که گفته شده اگر در بیماری عادی جسم زیان می بیند ولی در افسردگی این مشکل برای روح پیش می آید که بسیار خطرناک است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از دلایل این بیماری می توان به نکات زیر اشاره نمود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>:</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>حوادث زندگی: یکی از دلایل افسردگی در رابطه با وقایع زندگی به خصوص وقایعی که منجر به احساس بی ارزشی وناامیدی می شود است.این احساسات منجر به استرس در انسان می شود وچنان که این مسئله ادامه یابد می تواند فرد را به شرف این بیماری سوق دهد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تاثیر پدر ومادر: تحقیقات نشان می دهد که هرچه پدر ومادر فرزند افسرده تر باشند این مسئله به فرزند نیز سرایت می کند . گاهی اوقات نیز والدین ندانسته نا امیدی را به فرزندان خود منتقل می کنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P></SPAN> text/html 2012-10-11T15:18:35+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان افسردگی http://depressnojavan.mihanblog.com/post/106 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT color=#339999><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#339999><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>افسردگی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در پاسخ به پرسش علائم افسردگی، دكتر <FONT color=#339999><STRONG>روزنفلد</STRONG> </FONT>گفته است: طبق تجربه من بیشتر افسردگی ها خیالی است و افراد گمان می كنند افسرده اند و حال آن كه چنین نیست. به جای دارو كه انواع عوارض جانبی دارد از اراده خود برای غلبه بر مشكلات عاطفی استفاده كنید. به هرحال علائم افسردگی از این قرارند: اندوهگین و كم حوصله بودن، احساس خستگی و كاهش علاقه به كاركردن و تنظیم برنامه داشتن، بدخوابی (خواب زیاد و یا بیدار شدن به دفعات از خواب در شب) و در نتیجه احساس بی حالی كردن، علاقمند شدن به انزوا، پرخور شدن، تمركز حواس را از دست دادن، احساس سردرد و سینه درد و درد مناطق عبور سیاهرگ كردن كه البته همه اینها خیالی هم می تواند باشد. بنابراین به مشاوره رفتن و از اراده استفاده كردن و تصور افسردگی را از خود دور ساختن بهتر از توسل به دارو است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT color=#c0c0c0>روزنامه همشهری</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2012-09-28T08:30:57+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان افسردگی ناشی از كم توجهی http://depressnojavan.mihanblog.com/post/105 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>افسردگی نوعی حالت روحی است كه در نتیجه نداشتن شغلی در خور توجه در انسان به وجود می آید . هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب مصون نیست. هر فردی در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محرومیت ، یأس ، سرخوردگی و ماتم را می چشد ولی این حالت هیچوقت نمی تواند یك بیماری تلقی شود؛ بلكه در واقع<STRONG><FONT color=#00cccc> یك نوع واكنش در برابر حوادث ناگوار زندگی است</FONT></STRONG> احساس بیهودگی و ملالت تدریجی نیز از عوامل تشدید كننده این حالت محسوب شود به طوری كه نوعی كسالت مزمن را به وجود می آورد كه با شدت خود ادامه زندگی را برای شخص غیر ممكن می سازد و در بعضی موارد حتی منجر به <FONT color=#00cccc><STRONG>خودكشی</STRONG> </FONT>می شود. در این صورت نمی توان افسردگی را یك حالت دانست بلكه یك نوع بیماری روانی است كه درمان قطعی نیز ندارد و تنها درمان آن به دست خود شخص بیمار است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زنان خانه دار به دلیل آنكه بیشتر اوقات زندگی خود را در خانه به سر می برند و باانجام كارهای تكراری و روزمره به نوعی خستگی روحی می رسند در زمره این افراد قرار می گیرند این قبیل زنان همواره از <FONT color=#00cccc><STRONG>دردهای جسمانی</STRONG> </FONT>می نالند در حالی كه غالب خستگی های روزمره آنها ناشی از حالات فكری نظیر عصبانیت – ملالت – قدرناشناسی افراد و بیهودگی نسبت به زندگی است و در حقیقت خستگی كه صرفاً جنبه جسمانی داشته باشد وجود ندارد.</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-08-28T04:01:43+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان دلم گرفته‌تر از آسمان پاییز است http://depressnojavan.mihanblog.com/post/104 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>دستم را بلند می‌كنم و جلوی صورتم می‌گیرم. لرزش دستانم غیرقابل كنترل شده است. آیا <FONT color=#999900>پاركینسون </FONT>در انتظار من است؟ به عكس‌هایی كه روی دیوار گذاشته‌ام نگاه می‌كنم. همه آنها رفته‌اند. همسرم، دو پسرم و دو دخترم. بعضی‌ها مرده‌اند و بعضی‌ها خیلی دورند، طوری كه سالی یكی دو بار بیشتر نمی‌بینمشان. دسته‌های صندلی را می‌گیرم و یك یاعلی می‌گویم كه درد زانوهایم را فراموش كنم و از جا بلند می‌شوم. دستمالی برمی‌دارم تا غبار عكس‌ها را پاك كنم.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE>سرگرمی من حرف زدن با آنهاست. حاجی توی عكس قیافه گرفته و خیلی جدی به من نگاه می‌كند. انگار مثل همیشه می‌گوید: خانم تا مردت هست نمی‌خواهد هیچ نگران باشی. خودم هر چه بخواهی برایت فراهم می‌كنم. حاجی را نگاه می‌كنم و یادم می‌آید كه هیچ سفری را بدون من نمی‌رفت و اگر می‌رفت هم به دلش نمی‌نشست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE>حاجی جان كجایی كه ببینی تا سر كوچه لنگان لنگان می‌روم كه یك دانه نان بخرم. برای این‌كه خورد و خوراك روزانه را تهیه كنم باید از درد اشك بریزم. آخر هم مرا تنها گذاشتی.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE>در همه سفرها با او بودم غیر از این یكی؛ سفر آخرت!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE>دستمال روی عكسش می‌كشم و برایش رحمت می‌فرستم و سراغ عكس محمود می‌روم. محمود، بزرگ‌ترین پسرم سرطان داشت.</SPAN></P></SPAN> text/html 2012-08-26T10:55:07+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان هشدار روانپزشکان: مغز در اثر افسردگی و استرس کوچک میشود! http://depressnojavan.mihanblog.com/post/103 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>روانپزشکان هشدار دادند افسردگی حاد و استرس مزمن باعث آب رفتن مغز و کوچک شدن حجم این عضو حیاتی می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کوچک شدن مغز عامل بروز اختلالات احساسی و ناتوانی‌های ذهنی و ادراکی است</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://mihanstar.com/wp-content/uploads/2012/08/Mihanstar.com-brain.bmp">متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ییل در آمریکا دریافته‌اند که یک کلید ژنتیکی منفرد عامل ارتباط بین افسرگی و کاهش حجم مغز در حیوانات آزمایشگاهی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به گزارش ساینس دیلی، نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این کلید ژنتیکی موسوم به «</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT color=#ff6600>فاکتور رونوشت</FONT>» روی بیان چندین ژن تاثیر می‌گذارد که برای شکل گیری ارتباطات <FONT color=#ff6600>سیناپسی</FONT> بین سلولهای عصبی ضروری هستند در نتیجه این تغییرات می‌تواند به کاهش توده مغزی در ناحیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <FONT color=#ff6600>Prefrontal‌ </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قشر مخ منتهی شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-06-26T09:29:30+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان ما غصه باوفا نمی‌خواهیم http://depressnojavan.mihanblog.com/post/102 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>روش‌های درمانی افسردگی بسته به سطح بیماری متفاوت است و احتمال دارد از درمان‌های رفتارشناختی و مشاوره‌های روان‌شناسی تا تجویز داروهای ضدافسردگی، شوك‌درمانی و نوردرمانی را در بر بگیرد و در مواردی هم شاید درمان، تركیبی از چند شیوه باشد، اما این نكته را همیشه در نظر داشته باشید كه به هر حال اگر افسردگی را بموقع تشخیص دهیم و راه‌های مبارزه با آن را یاد بگیریم شاید هرگز به مرحله‌ای نرسیم كه لازم باشد متوسل به دارو و روش‌های پیچیده دیگر شویم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>می‌خواهید بدانید راه‌های ساده‌ای كه می‌شود با آنها جلوی افسردگی را گرفت یا افسردگی‌های خفیف را درمان كرد چیست؟ ادامه این مطلب نسخه‌ای است كه شما را از ملال دور نگه می‌دارد، البته اگر و فقط اگر، در حد خواننده‌ای صرف باقی نمانید و آنها را واقعا به كار ببرید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>. </SPAN></P></SPAN> text/html 2012-06-26T09:19:55+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان اندوه بی‌دلیل نمی‌آید http://depressnojavan.mihanblog.com/post/101 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><A name=OLE_LINK2></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>آمارهای جهانی ثابت می‌كند در جهان حدود 420 میلیون نفر به افسردگی مبتلا هستند، اما این رقم، شمار واقعی كسانی را كه از افسردگی رنج می‌برند نشان نمی‌دهد، چون هر فرد افسرده خانواده‌ای دارد كه به‌واسطه بیماری او، تك‌تك اعضایش آزار می‌بینند</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>از سوی دیگر این 420 میلیون نفر، فقط كسانی هستند كه متوجه بیماری‌شان شده‌اند، اما كسانی وجود دارند كه شاید تا پایان عمر هم از مشكل‌شان خبردار نشوند و نفهمند چرا از هیچ چیز در زندگی شاد نمی‌شوند، خانواده‌شان در حال فروپاشی است و كارایی‌شان افت كرده است</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی نه سن و سال می‌شناسد و نه جنسیت. البته این موضوع حقیقت دارد كه بالغ‌ها بیشتر از كودكان، سالمندان بیشتر از جوان‌ها و زن‌ها 2 برابر مردها به آن مبتلا می‌شوند، اما به هر حال، مردها، جوان‌ها و كودكان افسرده هم كم نیستند</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>بیشتر مردم خیال می‌كنند فقط كسانی افسرده می‌شوند كه در زندگی حادثه‌ای ناگوار را تجربه كرده باشند، در حالی كه افسردگی دلایل بسیاری دارد كه حوادث ناگوار در زندگی فقط یكی از عوامل آن است. برخی دلایل افسردگی عبارتند از</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-06-26T07:21:19+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان غم آمده،غم آمده انگشت بر در می‌زند http://depressnojavan.mihanblog.com/post/100 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><A name=OLE_LINK2></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی عوارض خطرناكی دارد. در بدترین حالت شاید بیمار را به سمت خودكشی سوق دهد، اما حتی اگر آنقدر شدید نباشد كه میل به خودكشی را دربیمارتقویت كند، به هر حال روال عادی زندگی‌تان را مختل می‌كند، افت می‌كنید، شكست می‌خورید، پرخاشگر می‌شوید و از همه مهم‌تر این كه دیگر از زندگی‌تان لذت نمی‌برید و این حس ناخوشایند را به خانواده‌تان هم تزریق می‌كنید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>تا به حال با خانواده‌هایی كه یك عضو افسرده دارند و نتوانسته‌اند بموقع شرایط را مدیریت كنند برخورد كرده‌اید؟ این خانواده‌ها سالم نمی‌مانند. افسردگی ویروس ندارد، اما به دیگران سرایت می‌كند. به همین دلیل است كه با گذشت زمان اگر فرد افسرده درمان نشود، همه اعضای خانواده را بیمار می‌كند، چون زندگی هریك از اعضای یك خانواده، همیشه وابسته به دیگری است و هر عضو از دیگری تاثیر می‌پذیرد و اثری هم بر او می‌گذارد. برای مثال خانواده‌ای با مادری افسرده را تصور كنید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مادر این خانواده، حوصله ندارد به خودش برسد، در ارتباط برقرار كردن با پدر خانواده مشكل دارد، بچه‌ها خسته‌اش می‌كنند، علاقه‌ای به تماشای تلویزیون، گوش كردن به رادیو، مهمانی رفتن، مهمانی گرفتن، ورزش كردن یا پیك‌نیك رفتن ندارد، پس همه این فعالیت‌ها را از اعضای خانواده هم دریغ می‌كند. زیاد درگیر می‌شود. زیاد جر و بحث می‌كند. زیاد گریه می‌كند و زیاد غر می‌زند</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-06-23T07:13:02+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان 12علت تعجب‌ آور افسردگی http://depressnojavan.mihanblog.com/post/99 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>افسردگی </FONT>محرک‌های معروف زیادی دارد: ضربه‌روحی، مشکلات مالی، سوگ از دست دادن عزیزان و بیماری نمونه‌هایی از این عوامل هستند. اما اگر افسرده هستید و هیچکدام از اینها درمورد شما صدق نمی‌کند، تعیین یک دلیل خاص برای افسردگیتان کمی دشوار است. درواقع، ممکن است افسردگی شما یک دلیل خاص و مشخص نداشته باشد. در زیر به برخی از علت‌های تعجب‌آور افسردگی اشاره می‌کنیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#009900>1- هوای تابستان:</FONT> اختلال عاطفی فصلی بیشتر با افسردگی زمستانی شناخته شده است که افراد زیادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما برای تعدادی از این افراد، این نوع افسردگی در تابستان اتفاق می‌افتد. افسردگی هوای گرم زماین اتفاق می‌افتد که بدن یک تاخیر برای وفق یافتن با فصل جدید را تجربه می‌کند. این می‌تواند به‌خاطر عدم توازن در شیمی مغز و هورمون ملاتونین باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#009900><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#009900>2 - مصرف دخانیات: </FONT>خیلی وقت است که کشیدن سیگار و سایر دخانیات یکی از عوامل افسردکی معرفی شده است اما داستان این هم مثل داستان اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ است: افرادیکه در معرض افسردگی قرار دارند بیشتر به کشیدن سیگار روی می‌آورند. اما گفته می‌شود که نیکوتین بر فعالیت انتقال‌دهنده‌های عصبی در مغز اثر می‌گذارد و موجب بالا بردن سطح دوپامین و سروتونین (که مکانیزم عمل داروهای ضدافسردگی نیز هست) می‌شود. این می‌تواند ذات اعتیادآور دارو و تغییرات خلق‌وخو که با آن همراه است و همچنین اینکه چرا افسردگی با ترک سیگار همراه است را توضیح می‌دهد. خودداری از کشیدن سیگار و ترک آن می‌تواند به متوازن کردن موادشیمیایی مغز شما کمک کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-25T07:13:36+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان افسردگی پس از زایمان http://depressnojavan.mihanblog.com/post/98 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی پس از زایمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (POSTPARTUM DEPRESSION) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>پس از وضع حمل به دلایل متعدد به ویژه تغییرات هورمونی بروز می كند. در دوران بارداری، ترشح هورمون زنانه شامل استروژن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (ESTROGEN) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>و پروژسترون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (PROGESTERONE) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>به طور چشمگیری افزایش می یابد، اما بیست و چهار ساعت پس از تولد نوزاد، میزان ترشح این دو هورمون شدیداً كاهش می یابد و به میزان ترشح این دو هورمون قبل از بارداری بازمی گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>پژوهش ها نشان می دهد این تغییر ناگهانی در میزان ترشح هورمون ها یكی از دلایل اصلی افسردگی پس از زایمان است. لازم به تذكر است كه كاهش ترشح این دو هورمون تا پیش از اولین عادت ماهیانه، پس از وضع حمل ادامه دارد. به این ترتیب روان شناسان معتقدند فاصله بین وضع حمل تا اولین عادت ماهیانه پس از زایمان، بحرانی ترین شرایط روانی - عاطفی زنان پس از وضع حمل بوده و احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان در این دوره </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۵</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>برابر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>علاوه بر تغییر در میزان ترشح دو هورمون استروژن و پروژسترون، ترشح هورمون های غده تیروئید نیز دستخوش تغییر می گردد و ترشح این هورمون ها نیز به شدت كاهش می یابد - تیروئید غده بسیار كوچكی در جلوی گلو است كه در متابولیسم و تنظیم سوخت و ساز بدن نقش اساسی دارد - كاهش میزان ترشح هورمون های غده تیروئید نیز از دیگر علل ابتلا به افسردگی است كه با ایجاد علائمی چون بی علاقگی به هر چیز و هر كس، تحریك پذیری و تندمزاجی، احساس خستگی شدید، كاهش میزان تمركز، بروز مشكلات متعدد هنگام خواب و استراحت، و افزایش وزن بدن مشخص می شود. بنابراین لازم است تا بلافاصله پس از وضع حمل، با انجام آزمایش خون، میزان ترشح هورمون تیروئید كنترل شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-25T07:12:21+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان نگاهی به افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان http://depressnojavan.mihanblog.com/post/97 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ازدواج و تشكیل خانواده ای كوچك و جدید، هرچند برای هر دو طرف تحولی بزرگ محسوب شده و هر دو را دچار كمپلكس های رفتاری می كند، اما بارداری، تجربه ویژه و منحصر به فرد زنان است؛ تجربه ای كه هرچند شیرین به نظر می رسد، اما مادران را با مشكلات متعددی از جمله مشكلات روانی- رفتاری روبه رو می كند كه در این بین «افسردگی دوران بارداری» و «افسردگی پس از زایمان» از شایع ترین آنهاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>روان شناسان معتقدند علت این امر روبه رو شدن با تحول بزرگی چون بارداری است كه نه تنها از جهت ظاهری خانم ها را متحول می كند، بلكه از جهت ذهنی نیز تحولات بزرگی را ایجاد می كند و لازم است پیش از بارداری، شخص از جهت ذهنی، جسمی و روحی آمادگی لازم را داشته باشد.آنچه در پی می خوانیم نگاهی است بر افسردگی دوران بارداری و افسردگی پس از زایمان؛ علل و شیوه درمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>● </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی چیست؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی با علائمی چون احساس غمگینی، شكست، ناراحتی و كلافگی، هیجان و استرس، بی علاقگی به همه چیز و گاه همه كس مشخص می شود؛ در واقع بیمار با بیان این علائم، ناراحتی خود را بروز می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-25T07:00:46+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان نگاهی به پدیده افسردگی در نوجوانان http://depressnojavan.mihanblog.com/post/96 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی یکی از متداول ترین اختلالات روانی انسان عصر جدید و ثمره پیشرفت فناوری و زندگی ماشینی قرن حاضر است. نکته جالب توجه آنکه همین فناوری مدرن به عنوان پادزهر عمل می کند، چرا که با پیشرفت علم و کشف راهکارها و داروهای جدید، پزشکان و متخصصان امروز درک بهتری از علل ایجاد افسردگی بالینی دارند و می توانند این بیماری روحی را خیلی راحت تر از قبل درمان کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>افسردگی دارای علائم روحی و جسمی متعددی است. از علائم روحی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ ناامیدی، عدم توانایی در تمرکز کردن و به یاد آوردن، پروراندن افکار منفی در ذهن، ناراضی بودن از شرایط فعلی و ناامید بودن نسبت به بهبود اوضاع، کناره گیری از جمع و گوشه گیر شدن، آه و ناله کردن، هذیان گفتن، احساس غیرمفید بودن، از دست دادن اعتماد به نفس، داشتن احساس بی هویتی، بی قراری و پرخاشگری، داشتن احساس گناه، اختلال دوقطبی (بیش از حد شاد بودن یا بیش از حد غمگین بودن که در این مورد، تشخیص برای پزشک بسیار سخت خواهد بود)، داشتن افکاری خطرناک در رابطه با مرگ یا اقدام برای خودکشی.اولین گام در درمان هر بیماری این است که ابتدا بپذیریم بیمار هستیم و نیاز به درمان داریم. این پذیرش در مورد بیماری های جسمی خیلی راحت تر صورت می گیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در این حالت فرد بیمار به دنبال راه علاج می گردد و حاضر است به استفاده از هر دارویی تن دهد. مدت ها وقت صرف می کند و هر هزینه ای را متقبل می شود تا زودتر بهبود یابد. متاسفانه در مورد بیماری های روانی چنین حالتی به ندرت پیش می آید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-25T06:57:50+01:00 depressnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان نوجوانان و افسردگی http://depressnojavan.mihanblog.com/post/95 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>برایان همه چیز داشت ، والدین دلسوز، برادری مهربان و خانه‌ای گرم و راحت‌ نزدیک بوستون ولی با این همه احساس ناامیدی تمام وجود این دختر چهارده ساله را فرا گرفته بود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>می گفت:«این حس مانند ابری همه جا به دنبال من است و نمی توانم خود را از آن خلاص کنم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>.« </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>او کم کم به طور تفننی به مواد مخدر رو آورد. به جرم دزدی از فروشگاه دستگیر شد . در حالی که ابرهای ناامیدی ذهنش را فرا گرفته بود فکر می کرد دیگر هیچگاه نور را نخواهد دید تمام </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>۷۴</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>قرص مسکنی را که در منزل بود یک جا بلعید او فقط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>۱۴</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>سال داست ولی در آروزی مرگ بود. کف اتاق افتاده بود که لیندا مادرش سر رسید و به سرعت او را به بیمارستان برد. لیندا خود را قانع کرده بود که این کار دخترش انگیزه ای گذرا داشته و دیگر تکرار نخواهد شد ولی آلن ، پدر برایان می دانست که بیماری روانی یک مشکل پنهان است که به زودی آشکار خواهد شد. تجربه داشتن برادر و پسر عموی شیزوفرنیک که بالاخره دست به خودکشی زده بودند. آلن را برآن داشت که موضوع را پی گیری کند . برایان تحت معالجه قرار گرفت. پس از چهار سال معالجه مداوم و مصرف داروهای ضد افسردگی به حال عادی بازگشت . اکنون برایان جزو دانشجویان ممتاز دانشگاه جیمز مدیسون است و باعث افتخار والدین خود شده است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>. </SPAN></P></SPAN></SPAN>