افسردگی،سرماخوردگی بیماریهای روانی است و تقریبآ اکثر ما حداقل یکبار آن را در زندگی خود تجربه می کنیم . افسردگی انواع مختلفی دارد و آن مانند سایر اختلالات روانی، دلایل مختلفی ذکر شده است ؛  درباره ی الگوی شناختی آرون تی بک(Aron t .beck) بیشترصحبت می کنیم.


شناخت گراها افکار خاص را علت اصلی نشانه های فرد افسرده می دانند و بر تأثیر فکر و شناخت روی بدن، هیجان و رفتار تأکید می کنند.از دید بک دو مکانیزم موجب افسردگی(یک قطبی) می شود ؛ سه گانگان شناختی و خطاهای منطق.
سه گانگان شناختی(cognitive triad): از افکار منفی درباره خود،تجربه ی جاری و آینده تشکیل می شود.
افکار منفی نسبت به خود،از اعتقاد فرد به اینکه او معیوب،به درد نخور و بی کفایت است ونسبت دادن تجربیات ناخوشایند به عدم شایستگی شخصی؛عزت نفس کم به این دلیل است.


افکار منفی درباره ی تجربه ی جاری،شامل تعبیر اوست که آنچه برای وی اتفاق می افتد،ناگوار است و موانع جزئی را موانع غیر قابل گذر سوء تعبیر می کند.حتی زمانی که دیدگاههای مثبت معقولتری درباره ی تجربه ی او وجود دارد،او به منفی ترین تعبیر ممکن درباره آنچه برای او رخ داده است، گرایش دارد.


ادامه مطلب